Tartu

VISNAPUU Eliise
KUUSIK Mette Mirjam
ROHEJÄRV Vivian
KÄÄRIK Maria
MÄEOTS Maria
KÄO Elsa Lotta
PÕLDOJA Anete
MÄGI Hanna
RÄTSEP Maribel
SAAL Saskia

6
7
9
10
13
18
26
50
88
99

COACHS :

PRANTS Janeli
PRANTS Gert