Jinan

WANG Shengyu
TANG Yifei
FAN Qiaomu
LIANG Hongbo
YAO Hoatian
ZHAO Zihang
REN Bosen
SHANG Zishuo

5
6
7
8
9
10
11
12

COACH :

LI Qiang