Pisek

HOCH Miroslav
VYBÍRAL Jan
BERKA Pavel
ŠMÍD Jakub
VOVESNÝ Jonáš
WEINPOLD Ondřej
MATOUŠEK Damián
JAROŠ Jan
LIŠČÁK Lukáš
ŠÁLEK David

6
7
8
9
10
11
13
14
16
32

COACH :

MATĔJKA Milan
VYBÍRAL Tomáš