Forti

TAGLIABUE Federico
COSTINENAN Stanislav
SAVOIA Federico
COLZANI Edoardo
PAPPALARDO Federico
FOLTRAN Mathias
EZ ZEGHALY Amine
ANDREETI Lorenzo
ANCA Giacomo
VERGANI Federico

7
12
13
14
15
17
19
23
27
28

COACHS :

MONFRINI Ezio
MELZI Paolo